Αρθροσκόπηση Ώμου

Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι μια ελάχιστη επεμβατική μέθοδος και αποτελεί την πιο σύγχρονη λύση στη διάγνωση και αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών παθήσεων του ώμου.

 

Πώς γίνεται η αρθροσκόπηση του ώμου;

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης εισάγεται στην άρθρωση μία κάμερα (αρθροσκόπιο) μέσω μιας μικρής τομής του δέρματος λίγων χιλιοστών. Με τη βοήθεια της κάμερας προβάλλονται έγχρωμα σε οθόνη μεγενθυσμένες οι εσωτερικές δομές της άρθρωσης. Με το παραπάνω τρόπο μπορεί ο ορθοπαιδικός να ελέγξει μέσα σε λίγα λεπτά τα ανατομικά στοιχεία του ώμου και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει πιθανές τους βλάβες με μεγάλη χειρουργική ακρίβεια.

Πλέον, η αρθροσκόπηση του ώμου αποτελεί μια επέμβαση ρουτίνας,  με την οποία αντιμετωπίζονται με επιτυχία, αναίμακτα και σε ελάχιστο χρόνο οι περισσότερες ενδαρθρικές παθήσεις του ώμου. Η χειρουργική επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και διαρκεί συνήθως περίπου 60 – 90 λεπτά. Στο τέλος της επέμβασης εγχύονται στην άρθρωση τοπικά αναισθητικά. Με αυτόν το τρόπο ο μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται. Ο ασθενής συνήθως δε χρειάζεται να παραμείνει  στο νοσοκομείο και μπορεί μετά από λίγες ώρες να επιστρέψει στο σπίτι του. Ανάλογα με το είδος του χειρουργείου συνίσταται και η ενδεδειγμένη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης;

 • Βελτιωμένη ορατότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές της άρθρωσης που είναι δύσκολα προσβάσιμες
 • Ελάχιστος τραυματισμός των ιστών, με αποτέλεσμα τη μείωση των πιθανών επιπλοκών καθώς και του μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς και συντομότερη έξοδός του από την κλινική
 • Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω των μικρότερων τομών του δέρματος

 

Ποιες είναι η ενδείξεις για την αρθροσκόπηση του ώμου;

 • Αστάθεια ώμου – Ρήξη επιχειλίου χόνδρου
 • Ρήξη στροφικού τενόντιου πετάλου (υπερακάνθιος, υπακάνθιος, υποπλάτιος τένοντας)
 • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα
 • Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης
 • Παθήσεις της μακράς κεφαλής του δικεφάλου
 • Βλάβες SLAP
 • Δυσκαμψία ώμου – Συμφυτική θυλακίτιδα –  ’’Παγωμένος ώμος’’
 • Παθήσεις της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
 • Βλάβες του αρθρικού χόνδρου
 • Ενδαρθρικά κατάγματα (ορισμένου τύπου)
 • Ύπαρξη ελεύθερων σωμάτων
 • Αρθρίτιδα πρώιμου σταδίου
 • Υμενίτιδα
 • Σύνδρομο εγκλωβισμού υπερπλατίου νεύρου
 • Αρθροσκοπικός καθαρισμός της άρθρωσης μετά από βακτηριακή μόλυνση

 

Ποια είναι η μετεγχειρητική αποκατάσταση;

Η διάρκεια και το είδος της μετεγχειρητικής αποκατάστασης ποικίλλει ανάλογα με το είδος του χειρουργείου. Η παγοθεραπεία βοηθάει στη μείωση του μετεγχειρητικού οιδήματος και του πόνου. Ο ώμος ακινητοποιείται για τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες σε ανάρτηση ώμου, η οποία επιτρέπει τις βασικές καθημερινές λειτουργίες. Η φόρτιση του χειρουργημένου άνω άκρου,  το επιτρεπόμενο εύρος κίνησης καθώς και τα αναλγητικά καθορίζονται αναλόγως του είδους της επέμβασης από τον ορθοπαιδικό χειρουργό.

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση εξελίσσεται σε τρία στάδια: στο πρώτο στάδιο επιτρέπεται μόνο η παθητική κίνηση του ώμου και γίνεται από τον φυσικοθεραπευτή ή με τη βοήθεια του μη χειρουργημένου άνω άκρου,  στο δεύτερο στάδιο επιτρέπονται επιπλέον και οι υποβοηθούμενες ενεργητικές κινήσεις και στο τρίτο στάδιο εκτελούνται ενεργητικές κίνησεις με ήπια αντίσταση με κύριο στόχο την ενδυνάμωση του ώμου.

stathellis

CALL US
KONTAKT