Βλάβες SLAP

Ο επιχείλιος χόνδρος περιβάλει την ωμογλήνη σαν ένα δακτυλίδι. Η λειτουργικότητά του είναι να αυξάνει το βάθος της ωμογλήνης αυξάνοντας έτσι τη σταθερότητα του ώμου. Ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου καταφύεται στο ανώτερο τμήμα αυτού του δακτυλιδιού.

 

Τι εννοούμε με τον όρο ‘’βλάβη SLAP’’;

Ως βλάβη SLAP ονομάζουμε την αποκόλληση από την ωμογλήνη του ανώτερου τμήματος του επιχειλίου χόνδρου. Αίτιο αυτής της αποκόλλησης είναι η απότομη έλξη που προκαλείται από τον τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου. Η πάθηση αυτή συνήθως παρατηρείται σε νεαρά άτομα που αθλούνται και συνήθως χρησιμοποιούν το χέρι τους πάνω από το οριζόντιο επίπεδο (π.χ βόλεϊ, χάντμπολ, άρση βαρών).

Πώς γίνεται η διάγνωση της βλάβης;

Για την απεικόνιση της βλάβης SLAP είναι απαραίτητη η μαγνητική τομογραφία μετά από έγχυση ενδραρθρικού σκιαγραφικού.

 

Πώς αντιμετωπίζεται η βλάβη SLAP;

Το είδος της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι π.χ το είδος της βλάβης SLAP, η ηλικία του ασθενούς και το επίπεδο άθλησης/δραστηριότητες του ασθενούς.

Η συντηρητική θεραπεία δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η θεραπεία εκλογής είναι η αρθροσκοπική τενοτομή ή τενόδεση της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου.  Η επιλογή της τεχνικής (τενοτομή ή τενόδεση) εξαρτάται και από τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και γίνεται πάντα μετά από συζήτηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων πριν την επέμβαση μεταξύ του ιατρού και του ασθενούς. Σε μερικές περιπτώσεις οξέος τραυματισμού νεαρών ατόμων είναι δυνατόν να επανασυρραφεί ο αποκολλημένος επιχείλιος χόνδρος στη αρχική του θέση.

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση εξαρτάται από το είδος της χειρουργικής επέμβασης. Η επάνοδος του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες είναι ταχεία με ελάχιστους περιορισμούς για ένα χρονικό διάστημα των 6 εβδομάδων.

stathellis
CALL US
KONTAKT