Υπέρηχος μυοσκελετικού συστήματος

Υπέρηχος μυοσκελετικού συστήματος

Το υπερηχογράφημα αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Δίνει τη δυνατότητα στον ορθοπαιδικό ιατρό να απεικονίσει τα μαλακά μόρια και τις αρθρώσεις χωρίς να επιβαρύνεται ο ασθενής με ακτινοβολία. Είναι μία ταχεία, ανώδυνη και χωρίς μεγάλο κόστος απεικονιστική μέθοδος, η οποία μπορεί να επαναληφθεί χωρίς κανένα περιορισμό για τον οργανισμό. Σε πολλές περιπτώσεις κακώσεων μαλακών μορίων είναι δυνατόν ο υπέρηχος να αντικαταστήσει τη μαγνητική τομογραφία γλιτώνοντας έτσι ο ασθενής χρόνο και χρήματα. Σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν επιτρέπεται να κάνει μαγνητική τομογραφία π.χ λόγω ύπαρξης βηματοδότη ή μεταλλικών εμφυτευμάτων στο σώμα, ο υπέρηχος μπορεί να δώσει τη λύση και να θέσει τη διάγνωση.

Η υπερηχογραφία εκτός από διαγνωστικό ρόλο μπορεί να βοηθήσει και στη θεραπεία του ασθενούς. Με τη βοήθεια των υπερήχων είναι δυνατόν ο ιατρός να παρακεντήσει μία άρθρωση ή να εγχύσει φάρμακα σε αυτή. Με την καθοδήγηση των υπερήχων είναι δυνατή η έγχυση φαρμακευτικής ουσίας σε ορογόνους θύλακες, σε έλυτρα τενόντων ή στη κατάφυση τενόντων με μεγάλη ακρίβεια, καθώς ο ορθοπαιδικός ελέγχει την ακριβή τοποθέτηση και έγχυση του φάρμακου στο επιθυμητό σημείο.

Το υπερηχογράφημα έχει ένδειξη εφαρμογής σε μεγάλο αριθμό παθήσεων όπως:

Παθήσεις του ώμου

 • Αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
 • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα
 • Ρήξη στροφικού πετάλου
 • Τενοντίτιδα μακράς κεφαλής δικεφάλου

Παθήσεις του αγκώνα

 • Ελεύθερα ενδοαρθρικά σώματα
 • Κάταγμα κεφαλής κερκίδας
 • Ορογονοθυλακίτιδα ωλεκράνου
 • Ρήξη καταφυτικού τένοντα δικεφάλου

Παθήσεις της άκρας χείρας

 • Γάγγλια
 • Τενοντοελυτρίτιδες

Παθήσεις του ισχίου

 • Ορογονοθυλακίτιδα μείζονος τροχαντήρα
 • Ενδοαρθρική συλλογή υγρού

Παθήσεις του γόνατος

 • Ελεύθερα ενδοαρθρικά σωμάτια
 • Ορογονοθυλακίτιδα προεπιγονατιδικά
 • Κύστη του Baker
 • Ρήξη τετρακεφάλου τένοντα
 • Ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου
 • Γάγγλιο μηνίσκου

Παθήσεις της ποδοκνημικής

 • Ενδοαρθρική συλλογή υγρού
 • Τενοντίτιδα αχίλλειου τένοντα
 • Ρήξη αχίλλειου τένοντα
 • Ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου
 • Ρήξη δελτοειδούς συνδέσμου
 • Ρήξη πρόσθιας συνδέσμωσης

Μυϊκοί τραυματισμοί

Σε περιπτώσεις μυϊκών τραυματισμών εκτιμάται υπερηχογραφικά το μέγεθος και ο βαθμός του τραυματισμού, η ακριβής τοποθεσία της βλάβης και η ύπαρξη αιματώματος.

CALL US
CONTACT US