Εκτινασσόμενος δάκτυλος (Τrigger finger)

Τι είναι ο εκτινασσόμενος δάκτυλος;

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος είναι η επώδυνη κατάσταση κατά την οποία ένα δάκτυλο του χεριού παρουσιάζει δυσκολία στην κίνηση και πολλές φορές “κολλάει’’ σε κάμψη. Συνήθως εμφανίζεται σε γυναίκες μέσης ηλικίας.

 

 

Ποια είναι η αιτία του προβλήματος;

Οι τένοντες των δακτύλων διέρχονται κατά την κίνησή τους μέσα από δακτυλίους, οι οποίοι τους συγκρατούν κοντά στα οστά. Αυτοί οι δακτύλιοι σχηματίζουν κανάλια μέσα στα οποία κινούνται οι τένοντες. Μετά από επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς ή από υπερβολική χρήση μπορεί να παρουσιάσει κάποιος τένοντας ερεθισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τοπική πάχυνση του τένοντα και τον σχηματισμό ενός μικρού οζιδίου. Το οζίδιο καθώς διέρχεται με την κίνηση του δακτύλου μέσα από τους δακτυλίους προκαλεί τριβή και περαιτέρω ερεθισμό. Όταν το οζίδιο γίνει αρκετά μεγάλο σε όγκο είναι δυνατόν να μπλοκάρει μέσα στο δακτύλιο με αποτέλεσμα να μην επιτραπεί η περαιτέρω κίνηση του τένοντα.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το “μάγκωμα’’ του δακτύλου σε κάμψη. Ο ασθενής προσπάθει είτε ενεργητικά είτε παθητικά με το άλλο χέρι να τεντώσει το πάσχον δάκτυλο με τελικό αποτέλεσμα την απότομη έκτασή του.

Ποια είναι τα συμπτώματα του εκτινασσόμενου δάκτυλου;

  • Πόνος κατά την κίνηση του δακτύλου (εντονότερος συνήθως το πρωί)
  • Ψηλαφητό οζίδιο στην παλάμη
  • Μάγκωμα του δακτύλου σε κάμψη, που συχνά εκτινάσσεται κατά την προσπάθεια του πάσχοντος για έκταση

Πώς γίνεται η διάγνωση της πάθησης;

Η διάγνωση του εκτινασσόμενου δακτύλου τίθεται από το ιστορικό του πάσχοντος και τη σωστή κλινική εξέταση από τον ορθοπαιδικό.

Ποια είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος;

Η αντιμετώπιση είναι στα αρχικά στάδια πάντα συντηρητική. Συνίσταται ανάπαυση του χεριού και αποφυγή των δραστηριοτήτων που επιδεινώνουν τα συμπτώματα. Η χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και η κρυοθεραπεία βοηθούν στην υποχώρηση της φλεγμονής και του οιδήματος. Μερικές φορές είναι απαραίτητη η ακινητοποίηση με ειδικό νάρθηκα.

Στην περίπτωση που τα συμπτώματα δεν υποχωρούν παρόλη τη συντηρητική θεραπεία, την οριστική λύση δίνει η χειρουργική διάνοιξη του δακτυλίου. Με αυτόν τον τρόπο η πάχυνση του τένοντα – οζίδιο δεν συναντά εμπόδιο κατά την κίνησή του, με αποτέλεσμα να υποχωρεί ο πόνος και να εξαφανίζεται το μάγκωμα. Η διάνοιξη του δακτυλίου γίνεται υπό τοπική αναισθησία (συνήθως με ήπια μέθη) με μία μικρή τομή 1-2 εκατοστών στην παλάμη του ασθενούς. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 10 λεπτά, ο ασθενής μπορεί να εξέλθει από το νοσοκομείο την ίδια μέρα και να χρησιμοποιήσει το χέρι του για τις απλές καθημερινές κινήσεις. Η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι ταχεία και τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ υψηλά.

CALL US
CONTACT US