Ρήξη τετρακεφάλου

Ρήξη τετρακεφάλου/επιγονατιδικού συνδέσμου

Ο τετρακέφαλος τένοντας είναι ο τένοντας του τετρακεφάλου μυός ο οποίος καταλήγει στο πάνω μέρος της επιγονατίδας. Ο επιγονατιδικός σύνδεσμος είναι ο σύνδεσμος ο οποίος ενώνει το κάτω μέρος της επιγονατίδας με το πάνω μέρος της κνήμης. Και οι δύο παραπάνω δομές αποτελούν τμήμα του μηχανισμού έκτασης του γόνατος.

Τι είναι η ρήξη του τετρακεφάλου τένοντα / επιγονατιδικού σύνδεσμου;

Η ρήξη του τετρακεφάλου τένοντα ή του επιγονατιδικού σύνδεσμου συμβαίνει αρκετά συχνά σε αθλητές όταν κατά τη διάρκεια μιας απότομης κίνησης ο τετρακέφαλος συσπαστεί και ταυτόχρονα το γόνατο έρθει βιαίως σε κάμψη.

Ποια συμπτώματα προκαλεί η ρήξη του τετρακεφάλου τένοντα / επιγονατιδικού σύνδεσμου;

Η ρήξη του τετρακεφάλου τένοντα ή του επιγονατιδικού σύνδεσμου έχει ως επακόλουθο την αδυναμία ενεργητικής έκτασης του γόνατος.

Πώς γίνεται η διάγνωση της ρήξης;

Η διάγνωση της ρήξης τίθεται με την κλινική εξέταση και το ιστορικό του ασθενούς. Ο ορθοπαιδικός ψηλαφάει το χαρακτηριστικό κενό που δημιουργείται στην περιοχή της ρήξης.  Ο πάσχων δεν μπορεί να τεντώσει το γόνατό του υπό αντίσταση. Στην απλή ακτινογραφία σε περίπτωση ρήξης του επιγονατιδικού συνδέσμου φαίνεται η χαρακτηριστική μετατόπιση της επιγονατίδας προς τα πάνω. Το υπερηχογράφημα δείχνει τη λύση της συνέχειας είτε του τένοντα του τετρακεφάλου είτε του επιγονατιδικού συνδέσμου. Η μαγνητική τομογραφία εκτός από την επιβεβαίωση της διάγνωσης βοηθάει στον αποκλεισμό άλλων συνοδών βλαβών του γόνατος που μπορεί να έχουν προκληθεί από τον τραυματισμό.

Πώς αντιμετωπίζεται η ρήξη του τετρακεφάλου τένοντα / επιγονατιδικού σύνδεσμου;

Η ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου αντιμετωπίζεται ανάλογα με την έκταση της ρήξης, την ηλικία του ασθενούς και το επίπεδο των αθλητικών του δραστηριοτήτων. Σε ρήξεις μερικού πάχους με πλήρη διατήρηση της δύναμης κατά την έκταση του γόνατος είναι δυνατή η συντηρητική θεραπεία. Σε περιπτώσεις πλήρης ρήξης του τετρακεφάλου και ιδιαίτερα σε νέα άτομα με αυξημένο επίπεδο αθλητικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική η χειρουργική αποκατάσταση με τη συρραφή του τραυματισμένου τένοντα. Μετά από τη ρήξη του επιγονατιδικού συνδέσμου είναι επίσης αναγκαία η χειρουργική συρραφή του.

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση εξαρτάται από το είδος της χειρουργικής αντιμετώπισης και τις περισσότερες φορές περιλαμβάνει 6 εβδομάδες μερικής φόρτισης του κάτω σκέλους.

CALL US
CONTACT US