Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα

Τι εννούμε με τον όρο διαχωριστική oστεοχονδρίτιδα’’;

Η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα είναι μία επώδυνη πάθηση κατά την οποία ένα μέρος του οστού μαζί με τμήμα του υπερκείμενου χόνδρου σταδιακά αποκολλώνται από το υπόλοιπο οστό. Η παραπάνω πάθηση εμφανίζεται συχνότερα στην άρθρωση της ποδοκνημικής και του γόνατος.

Η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα διακρίνεται στη μαγνητική τομογραφία σε 4 στάδια:

1ο στάδιο: Οστικό οίδημα της πάσχουσας περιοχής

2ο στάδιο: Οστικό οίδημα της πάσχουσας περιοχής και μερική αποκόλληση της βλάβης από το υπόλοιπο υγιές οστό

3ο στάδιο: Πλήρης αποκόλληση της βλάβης από το υπόλοιπο υγιές οστό. Το πάσχον οστικό τεμάχιο παραμένει στη θέση του.

4ο στάδιο:  Το πάσχον οστικό τεμάχιο έχει αποκολληθεί από τη θέση του και βρίσκεται ελεύθερο στην άρθρωση.

 

 

Ποια είναι η αιτία της διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας;

Αιτιολογία είναι η μείωση της αιμάτωσης της περιοχής με αποτέλεσμα την σταδιακή νέκρωση της βλάβης και αποκόλλησή της από το γύρω υγιές οστό.

 

Πώς εκδηλώνεται η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα;

Η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα εκδηλώνεται με πόνο και οίδημα της άρθρωσης. Ο πόνος μπορεί να είναι τόσο έντονος ωστε ο πάσχων να μην μπορεί να φορτίσει πλήρως το κάτω άκρο. Σε 4ου σταδίου περιπτὠσεις είναι δυνατόν λόγω του ελεύθερου σωματίου να μπλοκάρει μηχανικά η άρθρωση και να περιοριστεί η κίνησή της.

 

Πώς γίνεται η διάγνωση της πάθησης;

Η απεικονιστική εξέταση εκλογής είναι η μαγνητική τομογραφία της ποδοκνημικής. Στην μαγνητική τομογραφία ο ορθοπαιδικός ελέγχει το στάδιο της πάθησης, την ακριβή τοποθεσία και μέγεθος της βλάβης. Οι απλές ακτινογραφίες αποτελούν συμπληρωματική εξέταση, στην οποία πιθανώς διακρίνεται καλύτερα το ελεύθερο ενδοαρθρικό σωμάτιο.

Πώς αντιμετωπίζεται η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα;

Η αντιμετώπιση της πάθησης γίνεται ανάλογα με το στάδιο της. Στα αρχικά στάδια η θεραπεία είναι συντηρητική, ενώ σε προχωρημένα στάδια συστήνεται η χειρουργική επέμβαση. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει αναλγητικά φάρμακα, αποφόρτιση του κάτω άκρου και φυσικοθεραπεία. Η χειρουργική επέμβαση εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος της βλάβης και την ακριβή τοποθεσία της. Επειδή η βλάβη δεν είναι μόνο οστική αλλά οστεοχόνδρινη, δηλαδή αφορά και στον αρθρικό χόνδρο, ενδείκνυται πάντα η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής για άμεση και ακριβέστερη εκτίμηση του μεγέθους της χόνδρινης βλάβης. Κατά την αρθροσκόπηση ο ορθοπαιδικός αποφασίζει ποια είναι η καταλληλότερη θεραπεία της χόδρινης βλάβης και προχωράει στην αποκατάστασή της.

CALL US
CONTACT US