Κωνσταντίνος Κ

By: | Tags: | Comments: 0 | September 9th, 2019

Ευγενικός, και καταρτισμένος γιατρος. Καθόλου αναμονή που είναι πάντα καλό όταν πας σε γιατρό. Εξαιρετικός χώρος.

Ευγενικός, και καταρτισμένος γιατρος. Καθόλου αναμονή που είναι πάντα καλό όταν πας σε γιατρό. Εξαιρετικός χώρος.

CALL US
CONTACT US