Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων

Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων

Τι εννοούμε με τον όρο «κάταγμα»;

Με τον όρο «κάταγμα» εννοούμε τη λύση της συνέχειας ενός οστού, δηλαδή με απλά λόγια το σπάσιμο ενός οστού. Συνήθως είναι το αποτέλεσμα ενός τραυματικού γεγονότος π.χ μετά από μία πτώση ή μετά από ένα τροχαίο.

Τα κατάγματα χωρίζονται ανάλογα με τη θέση τους σε εξωαρθρικά  (αυτά που είναι εκτός άρθρωσης) και ενδοαρθρικά (αυτά στα οποία η καταγματική γραμμή εισέρχεται εντός της άρθρωσης).

Ένας άλλος διαχωρισμός των καταγμάτων είναι τα ανοιχτά κατάγματα και τα κλειστά κατάγματα. Ανοιχτά είναι τα κατάγματα στα οποία συνυπάρχει και ανοικτό τραύμα δέρματος ενώ τα κλειστά είναι τα κατάγματα στα οποία το δέρμα είναι ακέραιο.

Ποια συμπτώματα προκαλούνται από το κάταγμα;

Το κάταγμα προκαλεί πόνο και οίδημα της περιοχής, παραμόρφωση του σκέλους σε περίπτωση παρεκτόπισης και περιορισμό της κίνησης.

Πώς γίνεται η διάγνωση του κατάγματος;

Η διάγνωση της πάθησης γίνεται από το ιστορικό του ασθενούς, την κλινική εξέταση και τις απλές ακτινογραφίες. Η ακτινογραφία θα δείξει ακριβώς το σημείο του κατάγματος, το είδος του κατάγματος και το βαθμό παρεκτόπισης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το κάταγμα αποτελείται από πολλά οστικά τεμάχια ή σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί με ακρίβεια η παρεκτόπιση του κατάγματος είναι αναγκαία η αξονική τομογραφία. Με την αξονική τομογραφία μπορεί ο ορθοπαιδικός να αξιολογήσει το κάταγμα με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τις απλές ακτινογραφίες. Μειονέκτημα της αξονικής τομογραφίας σε σχέση με την ακτινογραφία αποτελεί η μεγαλύτερη έκθεση του ασθενούς σε ακτινοβολία.

Πώς αντιμετωπίζεται ένα κάταγμα;

Ένα κάταγμα αντιμετωπίζεται ανάλογα με το βαθμό παρεκτόπισης και το είδος του είτε συντηρητικά είτε χειρουργικά. Τα κατάγματα αντιμετωπίζονται συντηρητικά με ακινητοποίηση με τη βοήθεια νάρθηκα ή γύψου. Το χρονικό διάστημα της ακινητοποίησης εξαρτάται από το είδος και την περιοχή του κατάγματος. Σε περίπτωση που το κάταγμα είναι είτε πολύπλοκο είτε παρακτεπισμένο από την αρχική του θέση απαραίτητη είναι η χειρουργική επέμβαση. Στόχος είναι η ανάταξη του κατάγματος δηλαδή η επαναφορά του στην αρχική του θέση και η σταθεροποίησή του σε αυτή τη θέση. Η σταθεροποίηση γίνεται είτε με τη χρησιμοποίηση βελονών, βιδών, πλακών είτε ενδομυελικών ήλων.

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα καταγμάτων πριν και μετά την οστεοσύνθεση.

Κάταγμα κλείδας

Κάταγμα Κλείδας

Κάταγμα κεφαλής βραχιονίου

Κάταγμα κεφαλής βραχίονα

Κάταγμα ωλέκρανου

Κάταγμα ωλέκρανου

Κάταγμα κεφαλής κερκίδας

Κάταγμα κεφαλής κερκίδας

Κάταγμα άπω πέρατος κερκίδας

Κάταγμα άπω πέρατος κερκίδας

Κάταγμα 5ου μετακαρπίου

Κάταγμα 5ου μετακαρπίου

Κάταγμα ισχίου (διατροχαντήριο κάταγμα)

Κάταγμα κνημιαίου κονδύλου

Κάταγμα ποδοκνημικής (έξω σφυρό)

Κάταγμα ποδοκνημικής (έξω σφυρό)

Κάταγμα αγκώνα

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ