Τενοντοελυτρίτιδα DeQuervain

Τενοντοελυτρίτιδα DeQuervain

Τι είναι η τενοντοελυτρίτιδα De Quervain;

Η τενοντοελυτρίτιδα De Quervain αποτελεί μία στενωτικού τύπου τενοντοελυτρίτιδα δύο εκ των τενόντων του αντίχειρα. Η πάθηση εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες από ότι σε άνδρες με συχνότητα 6 προς 1. Γενικά τα άτομα που χρησιμοποιούν τα χέρια τους με επαναλαμβανόμενες κινήσεις όπως οι αθλητές, οι νοικοκυρές ή τα άτομα που εργάζονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή εμφανίζουν συχνότερα τη πάθηση.

Τενοντοελυτρίτιδα DeQuervain

Πώς προκαλείται η τενοντοελυτρίτιδα De Quervain;

Οι τένοντες του αντίχειρα που φλεγμαίνουν είναι ο μακρός απαγωγός και ο βραχύς εκτείνοντας του αντίχειρα. Οι παραπάνω τένοντες ολισθαίνουν κατά την κίνησή τους μέσα σε ένα περίβλημα συνδετικού ιστού (έλυτρο). Η υπερβολική καταπόνηση δημιουργεί συνθήκες φλεγμονής και οίδημα της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο η ολίσθηση των τενόντων μέσα στο έλυτρό τους δυσχεραίνεται. Το γεγονός αυτό προκαλεί πόνο στην βάση του αντίχειρα, ο οποίος περιορίζει τον πάσχοντα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

 

Ποια συμπτώματα προκαλεί η τενοντοελυτρίτιδα De Quervain;

Η τενοντοελυτρίτιδα de Quervain προκαλεί πόνο στην βάση του αντίχειρα, ο οποίος μπορεί να αντανακλά περιφερικά προς τον αντίχειρα ή και κεντρικότερα προς τον πήχη. Η περιοχή των τενόντων παρουσιάζει τοπικά οίδημα και είναι επώδυνη κατά τη ψηλάφηση.

 

Πώς γίνεται η διάγνωση της τενοντοελυτρίτιδας De Quervain;

Η διάγνωση γίνεται από το ιστορικό του ασθενούς και την κλινική εξέταση.  Ο υπέρηχος είναι δυνατόν να δείξει το οίδημα των τενόντων και του ελύτρου.

 

Πώς αντιμετωπίζεται η τενοντοελυτρίτιδα De Quervain;

Στα αρχικά στάδια η αντιμετώπιση είναι συντηρητική με τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων, λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, αποφυγή των επώδυνων κινήσεων και σύντομη ακινητοποίηση του αντίχειρα με νάρθηκα. Σε περιπτώσεις, στις οποίες το άλγος επιμένει παρά τη συντηρητική θεραπεία συστήνεται η χειρουργική διάνοιξη του ελύτρου και ο καθαρισμός των τενόντων από την πιθανή ύπαρξη συμφύσεων. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 30 λεπτά και ο ασθενής παίρνει εξιτήριο την ίδια μέρα. Η κινητοποίηση του αντίχειρα είναι άμεση με αποτέλεσμα ο ασθενής να επανέρχεται σύντομα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ